[news] Visa tích hợp công nghệ Hyperledger Fabric cho thanh toán blockchain B2B

Visa B2B Connect, nền tảng blockchain doanh nghiệp của hãng khổng lồ thanh toán cho phép thanh toán xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp, nền tảng này đang hợp tác với IBM để tích hợp cho sự phát triển của khung khổ Hyperledger Fabric nguồn mở.

Tham khảo Khoá học:
CHIẾN LƯỢC NỀN TẢNG SỐ VÀ CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN
Digital Platform and Membership Strategy Courses: [/click]

Visa đang triển khai tích hợp mã nguồn mở blockchain từ Hyperledger Fabric cho việc ra mắt dịch vụ blockchain riêng cho thanh toán doanh nghiệp trong Quý 1 năm 2019.

Visa B2B Connect, nền tảng blockchain doanh nghiệp của hãng khổng lồ thanh toán cho phép thanh toán xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp, nền tảng này đang hợp tác với IBM để tích hợp cho sự phát triển của khung khổ Hyperledger Fabric nguồn mở.

Theo thông tin gần hai năm trước đây, Visa lần đầu tiên công bố nền tảng blockchain được phát triển cùng với chuỗi khởi nghiệp công nghiệp blockchain Inc .., như một giải pháp thay thế cho thanh toán toàn cầu SWIFT để thực hiện thanh toán lớn giữa các doanh nghiệp xuyên biên giới.

Dịch vụ này số hóa thông tin của người tham gia bao gồm số tài khoản và dữ liệu nhạy cảm khác với số định danh duy nhất để tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh hơn và ít bị gian lận hơn. Về cơ bản, các giao dịch của công ty xuyên biên giới được gửi qua B2B Connect được xử lý từ ngân hàng tại chỗ một cách trực tiếp đến người nhận tại ngân hàng thụ hưởng.

Tích hợp công nghệ Blockchain mã nguồn mở

Được tổ chức bởi Linux Foundation, Hyperledger Fabric đầu tiên được phát triển bởi IBM và khởi nghiệp trong ngành công nghiệp Digital Asset có trụ sở tại New York như là một khuôn khổ blockchain và chính thức phát hành phần mềm sẵn sàng sản xuất của nó, Hyperledger Fabric 1.0, năm ngoái.

Bao hàm chức năng của Hyperledger Fabric vào tài sản cốt lõi của Visa sẽ giúp cải thiện và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính trên một mạng cấp quyền được mở rộng để đảm bảo “trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới không tiếp xúc với sự an toàn, tin cậy và minh bạch nhất”, Visa cho biết.

Nhận thông tin từ Nhóm thảo luận:
CUỘC CÁCH MẠNG NỀN TẢNG VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Platform Revolution group: [/click]

Tổng giám đốc khối dịch vụ Blockchain của IBM Jason Kelley đã nói thêm:

“Nền tảng Blockchain của IBM và công nghệ Hyperledger đang mang lại giá trị kinh doanh thực sự hiện nay và B2B Connect là một trong những ví dụ mạnh mẽ nhất cho đến nay về việc blockchain đang chuyển đổi các khoản thanh toán như thế nào”.

Tháng trước, ngân hàng lớn nhất của Thái Lan theo vốn hóa thị trường, Kasikornbank, đã trở thành tổ chức tài chính đầu tiên trong nước thí điểm các khoản thanh toán qua biên giới sử dụng nền tảng blockchain của Visa.

Nguồn:

  • Đình Kiên | ictnews.vn, 28.10.2018. Bài gốc: [/click]

Tham dự Khoá học CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4.0 với 3 Học phần:

CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH - BLUE OCEAN STRATEGY (BOS)

Chiến lược Kinh doanh 4:0: Học phần về Chiến Lược Đại Dương Xanh – Từ Tư duy đến Ứng dụng (1buổi).

CHIẾN LƯỢC NỀN TẢNG SỐ – DIGITAL PLATFORM STRATEGY

Chiến lược Kinh doanh 4.0: Học phần về Chiến lược Kinh doanh với Nền tảng Số (4 buổi).

CHIẾN LƯỢC CH. TRÌNH THÀNH VIÊN - MEMBERSHIP STRATEGY

Chiến lược Kinh doanh 4.0: Học phần về Chiến lược Kinh doanh với Chương trình Thành viên (2 buổi).

Chuỗi Khoá học Chiến lược Kinh doanh 4.0 gồm 7 buổi và 3 học phần được xây dựng và giảng dạy cô đọng từ những trải nghiệm trực tiếp xây dựng các nền tảng (platform) và các chương trình thành viên (membership) cộng với nền tảng học thuật về quản trị hệ thống tin (management of information system), kinh tế mạng lưới (network economy) và quản trị sáng tạo và đổi mới (innovation management) cùng những tri thức từ 3 cuốn sách chiến lược hiện đại xuất sắc là Chiến lược Đại dương XanhCuộc Cách mạng Nền tảng và Kinh tế Thành viên. Chi tiết: [ /click ]

Newsletter

Đăng ký để nhận được thông tin và các bài viết hữu ích khác trên trang Platform Revolution.

Cảm ơn bạn đã đăng ký.

Có lỗi xảy ra, vui lòng nhập lại.

     
Platform Revolution Hotline 024.62602493